top of page

Privacybeleid


We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers te beschermen; dit beleid beschrijft hoe we omgaan met persoonlijke informatie die we van u verzamelen via de website, of via de plug-ins en services van Hardcompany die we u van tijd tot tijd ter beschikking kunnen stellen.


1. Welke informatie verzamelen we?
We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:
● informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website;
● informatie over alle transacties die tussen u en ons zijn uitgevoerd op of in verband met deze website, inclusief informatie met betrekking tot aankopen die u doet van onze goederen of diensten of die van derden die beschikbaar worden gesteld via onze website of diensten;
● informatie die u ons verstrekt om u bij ons te registreren   en/of u te abonneren op onze websitediensten en/of e-mailmeldingen;
en alle andere inhoud die u ons verstrekt via de website of onze diensten (gezamenlijk  “Uw inhoud”), zoals opmerkingen, vragen, marketingvoorkeuren en andere informatie over uw gebruik van de website of onze diensten.


2. Informatie over websitebezoeken
● We kunnen informatie verzamelen over uw computer en uw bezoeken aan deze website, zoals uw IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek en aantal paginaweergaven. We kunnen deze informatie gebruiken bij het beheer van deze website, om de bruikbaarheid van de website te verbeteren en voor marketingdoeleinden.
● Wij gebruiken cookies op deze website. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. Het tekstbestand wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen.
● We kunnen een cookie sturen die door uw browser op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. We kunnen de informatie die we verkrijgen van de cookie gebruiken bij het beheer van deze website, om de bruikbaarheid van de website te verbeteren en voor marketingdoeleinden. We kunnen die informatie ook gebruiken om uw computer te herkennen wanneer u onze website bezoekt en om onze website voor u te personaliseren. Raadpleeg sectie 5 hieronder voor meer informatie over ons gebruik van cookies.
● In de meeste browsers kunt u het accepteren van cookies weigeren. (In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld alle cookies weigeren door op "Extra", "Internetopties", "Privacy" te klikken en "Alle cookies blokkeren" te selecteren met de schuifkiezer.) Dit kan echter een negatief effect hebben op de bruikbaarheid van veel websites, waaronder deze.
Deze verwerking wordt uitgevoerd in het kader van ons legitieme belang bij het verbeteren van onze producten en diensten.


3. Uw persoonlijke gegevens gebruiken
Persoonlijke gegevens die op deze website of via onze diensten worden ingediend, zullen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit privacybeleid of in relevante delen van de website.
Naast het gebruik dat elders in dit privacybeleid wordt genoemd, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om:


● uw bestellingen te verwerken, uw gebruikersaccount te registreren en te beheren, en u in staat te stellen in te loggen en de website en onze diensten te gebruiken (deze verwerking wordt uitgevoerd op de wettelijke basis dat dit voor ons noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen);


● als u een product van een derde partij koopt via onze website of dienst, kunnen we uw naam en/of e-mailadres aan die derde partij bekendmaken als een dergelijke openbaarmaking vereist is om u in staat te stellen een licentiesleutel voor dat product van die derde partij te verkrijgen en te gebruiken derde partij (deze verwerking wordt uitgevoerd op de wettelijke basis dat het voor ons noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen);


● uw browse-ervaring te verbeteren door de website te personaliseren (deze verwerking wordt uitgevoerd in het kader van ons legitieme belang bij het verbeteren van onze producten en diensten);


● informatie (anders dan marketingcommunicatie) naar u te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn, per post of per e-mail of vergelijkbare technologie (deze verwerking wordt uitgevoerd indien nodig voor ons om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, of bij het nastreven van ons legitieme belang om u te helpen optimaal gebruik te maken van onze producten en diensten);


● u marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf te sturen waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn per post of, indien u hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment informeren als u geen marketing meer nodig heeft communicatie die moet worden verzonden door ons te e-mailen op contact@hardcompanydj.nl) (deze verwerking wordt uitgevoerd in het kader van ons legitieme belang bij het promoten van onze producten en diensten); en


● om de website en onze diensten in het algemeen uit te voeren en te verbeteren (deze verwerking wordt uitgevoerd in het kader van ons legitieme belang bij het verbeteren van onze producten en diensten).


We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende doeleinden:
Moderatie en openbare informatie
In verband met het posten, becommentariëren en beoordelen door gebruikers of vergelijkbare functionaliteit (waar deze functionaliteit beschikbaar wordt gesteld), kan bepaalde van Uw Inhoud worden gedeeld met andere gebruikers of openbaar beschikbaar worden. In sommige gevallen kunt u specifieke ontvangers selecteren (bijvoorbeeld als u een opmerking alleen in een bepaalde groep plaatst) en dan zullen alleen die ontvangers deze ontvangen, maar in alle andere gevallen kan de informatie worden gemaakt publiekelijk beschikbaar.
Deze verwerking wordt uitgevoerd op de wettelijke basis van de uitvoering van een contract (zijnde onze gebruiksvoorwaarden met u) en onze legitieme belangen, zijnde onze commerciële belangen om u verbeterde gebruikersfunctionaliteit te bieden (zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om berichten, commentaar of recensie (indien van toepassing)).
Om te reageren op uw vragen en verzoeken om ondersteuning
We kunnen uw inhoud verwerken zodat we correct kunnen reageren op uw vragen, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die tussen ons zijn overeengekomen.
Als onderdeel hiervan kunnen we uw inhoud ook delen met leveranciers die ons kunnen helpen bij het beheren van ondersteuningsvragen.
Voor de bovenstaande doeleinden wordt de verwerking uitgevoerd zodat we onze contractuele verplichtingen kunnen nakomen (zijnde onze voorwaarden met u) en bij het nastreven van onze legitieme belangen, zijnde onze commerciële belangen om te reageren op uw vragen en verzoeken om ondersteuning.
Om frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen
We kunnen uw inhoud verwerken in het kader van onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat uw gebruik van onze diensten wettig is en in overeenstemming met onze overeenkomst (zijnde de gebruiksvoorwaarden die tussen ons zijn overeengekomen), om verstoring van onze diensten te voorkomen, om onze rechten af te dwingen, om een persoon of anderszins te beschermen om onze naleving van onze wettelijke verplichtingen te verzekeren.
Om ons te helpen de service te verbeteren en problemen op te lossen
We kunnen uw inhoud verwerken zodat we onze services kunnen analyseren en verbeteren, en ook om nieuwe services te ontwikkelen. Als onderdeel hiervan kunnen we deze informatie ook delen met leveranciers die ons kunnen helpen.
Deze verwerking is noodzakelijk voor ons om onze legitieme belangen na te streven, zijnde onze commerciële belangen van: (i) ervoor zorgen dat onze diensten naar behoren werken, zodat u en andere gebruikers de beste ervaring hebben; (ii) het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en het bieden van een betere ervaring aan onze gebruikers; en (iii) het identificeren en corrigeren van eventuele bugs of problemen met de service.
Om ons te helpen uw gebruik van de Online Services te begrijpen
We kunnen uw inhoud verwerken om te begrijpen hoe gebruikers onze services gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit samen te stellen, evenals om te begrijpen hoe gebruikers toegang krijgen tot inhoud in onze services (inclusief waar gebruikers naar zoeken, wat ze downloaden en auditie doen, wat ze opslaan in de repository van Hardcompany en hoe ze hun geluiden taggen). Deze verwerking is noodzakelijk voor ons om onze legitieme belangen na te streven, zijnde onze commerciële belangen bij het voortdurend verbeteren van de diensten, het begrijpen en oplossen van problemen (zoals wanneer gebruikers mogelijk niet gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot of genieten van inhoud) en om onze toekomstige producten en diensten te verbeteren.
Om je op de hoogte te houden
Waar je toestemming hebt gegeven, of waar het anderszins wettig is om dit te doen, kunnen we je inhoud gebruiken om je e-mails te sturen om je op de hoogte te houden van nieuws en producten. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons dit per e-mail te laten weten.
We zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekken met het oog op direct marketing.


4. Cookies, bakens en tracking
Onze website maakt gebruik van 'cookies' en vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer en mobiele apparaat worden geplaatst door software die u installeert. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken, of efficiënter te laten werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de site. Ook kunnen door of namens derden, zoals Google of aanbieders van advertentiediensten, cookies in uw internetbrowser worden geplaatst.
We gebruiken cookies/beacons op de volgende manieren:


authenticatie
Om u in te loggen op onze website en service en u ingelogd te houden (voor zover nodig voor ons om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen).


Voorkeuren
Om informatie over u te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en configuratie (indien nodig voor ons om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen).


Analytics
Om ons te helpen begrijpen hoe u onze website en diensten gebruikt, en hoe vaak, zodat we deze kunnen verbeteren om een betere ervaring voor onze gebruikers te bieden.
Om onderzoek en statistische analyses uit te voeren om onze inhoud, producten en diensten te helpen verbeteren.
In elk geval bij het nastreven van onze legitieme belangen bij het verbeteren van onze producten en diensten.


Retargeting
We kunnen cookies gebruiken om advertenties aan u weer te geven over producten en diensten die we aanbieden, waarvan we denken dat ze interessant voor u zullen zijn op basis van uw eerdere gebruik van onze website. Dit doen wij alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.


We gebruiken analyses om anonieme statistische gegevens over het gebruik van de website door onze gebruikers te verzamelen en op te slaan. Sommige van de cookies die we gebruiken zijn essentieel voor het functioneren van delen van de website en zijn al ingesteld. U kunt alle cookies verwijderen en blokkeren, maar het kan zijn dat delen van de website niet goed werken.
Ga voor meer informatie over cookies naar allaboutcookies.org. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken wanneer u de website gebruikt, pas dan de instellingen van uw internetbrowser aan om cookies te weigeren (de helpdocumentatie van uw computer zou u moeten vertellen hoe u dit moet doen). Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, werken sommige delen van de website mogelijk niet goed. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals hierboven beschreven.
Als u wilt weten hoe u zich kunt afmelden voor het gebruik van cookies door Google, gaat u naar  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/  of uw Google Ads-instellingen (www.google.com/settings/ads). De servicevoorwaarden van Google Analytics zijn hier te vinden:  www.google.co.uk/analytics/terms/us.html.


5. Andere onthullingen
Naast de openbaarmakingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de doeleinden die elders in dit privacybeleid worden vermeld, kunnen we informatie over u vrijgeven:


● voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
● in verband met eventuele juridische procedures of mogelijke juridische procedures;
● om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
● als we een bedrijf of activa kopen of verkopen, of onderhandelen over de aankoop of verkoop, in welk geval uw persoonlijke informatie voor dat doel met de koper of verkoper kan worden gedeeld (dergelijke verwerking wordt uitgevoerd bij het nastreven van onze legitieme belangen in handelen in de aan- of verkoop van dergelijke zaken of activa).


We kunnen informatie over u anonimiseren (zodat u niet door derden kunt worden geïdentificeerd) en die informatie aan derden verstrekken voor marketinganalyse of om de website of onze diensten op de markt te brengen (bijvoorbeeld door onze zakenpartners te laten weten dat 50 mannelijke individuen uit een bepaald land hun product in een bepaalde periode hebben bekeken).
Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, zullen we uw gegevens niet aan derden verstrekken.


6. Internationale gegevensoverdracht
Informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin we actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit omvat het overdragen van uw gegevens naar en het opslaan op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of onze leveranciers werkt. Deze medewerkers of leveranciers kunnen betrokken zijn bij de verwerking van uw bestellingen, betalingen of het verlenen van ondersteunende diensten.
Wanneer uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen naar een gebied dat niet onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, hebben we overeenkomsten met de relevante partijen die ofwel (i) standaardbepalingen inzake gegevensbescherming bevatten die zijn aangenomen door de relevante toezichthouder voor gegevensbescherming en goedgekeurd door de Europese Commissie of (ii) standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Europese Commissie, om ervoor te zorgen dat passende waarborgen worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als alternatief kunnen we andere passende voorzorgsmaatregelen nemen. Indien u meer informatie wenst over deze waarborgen, kunt u contact met ons opnemen.


7. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
We zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Natuurlijk is gegevensoverdracht via internet inherent onveilig en kunnen we de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.
We slaan alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde servers op. Alle elektronische transacties die u naar ons doet of van ons ontvangt, worden versleuteld met behulp van SSL-technologie.
U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoorden. We zullen u niet om uw wachtwoorden vragen.


8. Gegevensbehoud
In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en goede handelspraktijken, bewaren we gegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt van de persoon (personen) op wie ze betrekking hebben, niet langer dan nodig is.


9. Kinderen
We vragen niet bewust om informatie van, of verkopen niet aan, kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval dat we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan per e-mail contact met ons op.


10. Beleidswijzigingen
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.


11. Uw rechten
U hebt de volgende rechten over de manier waarop wij persoonsgegevens over u verwerken, zoals hieronder uiteengezet. We streven ernaar om verzoeken (die per e-mail kunnen worden verzonden naar  contact@hardcompanydj.nl) onverwijld en uiterlijk binnen een maand in te willigen.
Vraag om een kopie van de persoonlijke gegevens die we over u verwerken en laat onjuistheden corrigeren of verzoek om verwijdering
U hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben en om eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
We zullen redelijke inspanningen leveren, voor zover wettelijk vereist, om te voldoen aan elk verzoek om persoonlijke gegevens die over u in onze bestanden worden bewaard te verstrekken, corrigeren of verwijderen (en verzoeken aan derde partijen aan wie deze zijn bekendgemaakt om hetzelfde te doen) .
Bezwaar maken tegen het door ons verwerken van persoonlijke gegevens over u
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te beperken, te stoppen of te verwijderen als:
● je hebt ingestemd met de verwerking van de persoonsgegevens door ons en die toestemming hebt ingetrokken;
● we die persoonsgegevens niet langer hoeven te verwerken voor de reden waarom ze zijn verzameld;
● we die persoonsgegevens verwerken omdat het in het algemeen belang is of om een legitiem belang van ons of een derde partij na te streven, u niet akkoord gaat met die verwerking en er geen doorslaggevend legitiem belang voor ons is om door te gaan het verwerken;
● de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
● je de persoonsgegevens moet laten wissen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; en/of
● de persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het aanbieden van een dienst aan een kind.
Mogelijk kunt u uw accounts verwijderen door de instructies in uw accountinstellingen te volgen, indien van toepassing. U kunt ook per e-mail een accountverwijdering aanvragen.
Zorg voor een machineleesbare kopie van uw persoonlijke gegevens, die u kunt gebruiken bij een andere serviceprovider
● Als (i) we gegevens verwerken om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of omdat u toestemming hebt gegeven en (ii) die verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zullen we u helpen uw persoonlijke gegevens te verplaatsen, kopiëren of over te dragen naar andere IT-systemen.
● Op uw verzoek verstrekken wij u de relevante persoonsgegevens in CSV-formaat.  Waar het technisch mogelijk is, kunt u ons vragen deze informatie rechtstreeks naar een andere IT-systeemaanbieder te sturen als u dat liever heeft.
Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit
● Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen via onze ondersteuningsdiensten of per e-mail.


12. Websites van derden
De website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden.


13. Financiële informatie
De website slaat uw creditcard- en betalingsgegevens niet op onze server op. De website bewaart details van uw aankopen en gekochte producten in uw profiel, maar er worden geen gevoelige details met betrekking tot uw betaalmethoden opgeslagen of verwerkt door Hardcompany.

bottom of page