top of page

Hardcompany-licentie

1.    De digitale inhoud (zoals gedefinieerd in onze algemene voorwaarden) blijft eigendom van onze licentiegevers en/of Hardcompany Records (gezamenlijk "Licentiegever") en worden aan u in licentie gegeven op basis van onze algemene voorwaarden als de oorspronkelijke eindgebruiker (“Licentienemer”), voor gebruik met inachtneming van de onderstaande bepalingen die van toepassing zijn op het toepasselijke type Digitale Inhoud. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn exclusief voorbehouden aan Licentiegever.

 2.    Licentiegever of Hardcompany Records kan een aan u verleende licentie met betrekking tot digitale inhoud intrekken als u een van de onderstaande licentievoorwaarden of onze algemene voorwaarden schendt.

 (A) Audioloops, samples, instrumenten en audiosynthesesoftware en hun uitvoer (de "Geluiden"):

 1.    Licentienemer mag de Geluiden gebruiken in combinatie met andere geluiden in muziekproducties (waaronder soundtracks van films, videoproducties, radio-/tv-programma's of commercials, computer games en multimediapresentaties, bibliotheekmuziek), openbare uitvoeringen en andere redelijke muzikale doeleinden binnen muzikale composities.

2.    De Licentienemer mag de Geluiden wijzigen en mag de Geluiden voor commerciële doeleinden gebruiken als onderdeel van een muzikale compositie met andere geluiden.

3.    De licentiehouder MAG de geluiden NIET afzonderlijk gebruiken als geluidseffecten of als loops (dwz een opeenvolging van muzikale evenementen) of binnen concurrerende producten die worden verkocht , opnieuw in licentie gegeven of opnieuw gedistribueerd aan derden.

4.    Een recht om de geluiden te gebruiken wordt alleen verleend aan de Licentienemer en is NIET overdraagbaar.

5.    Deze licentie verbiedt uitdrukkelijk de wederverkoop, het opnieuw in licentie geven of andere distributie van de Geluiden, zoals ze bestaan of enige wijziging daarvan. U kunt niet verkopen, uitlenen, verhuren, leasen, toewijzen, uploaden naar of downloaden van een gedeelde serverruimte, of alle of een deel van de bijgevoegde geluiden overdragen aan een andere gebruiker, of voor gebruik in een concurrerend product.

(B) Zelfstudies:

1.    De licentiehouder mag de handleidingen gebruiken voor eigen persoonlijk, huishoudelijk, niet-commercieel, educatief gebruik.

2.    Deze licentie is persoonlijk voor de licentienemer en mag niet worden overgedragen of toegewezen.

3.    Deze licentie verbiedt uitdrukkelijk wederverkoop, herlicenties of andere distributie van de Tutorials, zoals ze bestaan of enige wijziging daarvan. U kunt de Tutorials niet verkopen, uitlenen, verhuren, leasen, toewijzen, uploaden naar of downloaden van een gedeelde serverruimte of alle of een deel van de Tutorials overdragen aan een andere gebruiker of voor gebruik in een concurrerend product.

(C) Voorinstellingen en sjablonen (“Tools”):

1.    De Licentienemer mag de Tools gebruiken in combinatie met andere software en geluiden om creatieve werken te produceren.

2.    Een recht om de Tools te gebruiken wordt alleen verleend aan de Licentienemer en is NIET overdraagbaar.

3.    Deze licentie verbiedt uitdrukkelijk wederverkoop, herlicenties of andere distributie van de Tools, hetzij zoals ze bestaan, hetzij enige wijziging daarvan. U mag de bijgevoegde tools niet verkopen, uitlenen, verhuren, leasen, toewijzen, uploaden naar of downloaden van een gedeelde serverruimte, of alle of een deel van de bijgevoegde tools overdragen aan een andere gebruiker of voor gebruik in een concurrerend product.

Houd er rekening mee dat:
De oorspronkelijke producent van de geluiden blijft altijd de EIGENAAR van de geluiden. De Sounds blijven eigendom van de fabrikant en/of Hardcompany Records. (gezamenlijk "Licentiegever") en worden aan u in licentie gegeven als de oorspronkelijke eindgebruiker ("Licentiehouder"), voor gebruik met inachtneming van de onderstaande bepalingen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn exclusief voorbehouden aan de licentiegever. 

1. Licentienemer mag de Geluiden in combinatie met andere geluiden gebruiken in muziekproducties (waaronder soundtracks van films, videoproducties, radio-/tv-programma's of commercials, computergames en multimediapresentaties), DJ-sets, openbare optredens en andere redelijke muzikale doeleinden binnen muzikale composities.

2. De Licentienemer mag de Geluiden wijzigen en mag de Geluiden voor commerciële doeleinden gebruiken als onderdeel van een muzikale compositie met andere geluiden.

3. De Licentiehouder MAG de Geluiden NIET afzonderlijk gebruiken als geluidseffecten (dwz een opeenvolging van muziekevenementen) of in concurrerende producten die worden verkocht of opnieuw in licentie gegeven aan meerdere derden. In deze scenario's dient de Licentienemer een verlenging te regelen met Hardcompany.

4. Een gebruiksrecht voor de geluiden wordt alleen verleend aan de Licentienemer en is NIET overdraagbaar. Deze licentie verbiedt uitdrukkelijk de wederverkoop, het opnieuw in licentie geven of andere distributie van de Geluiden, hetzij zoals ze bestaan, hetzij enige wijziging daarvan. U mag de bijgevoegde geluiden niet verkopen, uitlenen, verhuren, leasen, toewijzen, uploaden naar of downloaden van een server, of alle of een deel van de bijgevoegde geluiden overdragen aan een andere gebruiker of voor gebruik in een concurrerend product.

5. Licentiegever is niet verantwoordelijk als de geluiden niet passen bij het specifieke doel van de Licentienemer.

bottom of page